Młodszy Inżynier Jakości

2,00 zł

kupię


praca inżynier Kartuzy, praca chemik Kartuzy, praca jakość Kartuzy

Zapewnienie
adekwatnej do oczekiwań klientów jakości produktów poprzez
zagwarantowanie odpowiednich standardów jakości w procesach związanych z
ich wytwarzaniem

•Wdrożenie
oraz ciągłe rozwijanie standardów zapewniających najwyższą jakość
realizowanych procesów produkcyjnych i kontrolno-pomiarowych

•Bieżące
rozwiązywanie problemów jakościowych występujących podczas procesu
produkcji farb ciekłych, przygotowywanie analiz FMEA oraz Planów
Kontroli

•Przygotowywanie
i opracowywanie potrzebnych dokumentów związanych z wyrobami w
przypadkach wykrytych i zgłaszanych błędów przez klientów (tj. Karta
Parametrów Technicznych, Certyfikat Jakości, MSDS, Action Plan)

•Koordynowanie
działań w systemie CAIR, inicjowanie i prowadzenie okresowych
przeglądów reklamacji, współpraca z komórkami organizacyjnymi w celu
dokonania rzetelnej analizy problemu, wdrażanie działań korygujących i
prewencyjnych

•Współpraca
z laboratorium kontroli jakości w zakresie rozwiązywania i analizy
niezgodności jakościowych a także inżynierem procesu, oddziałem
produkcyjnym i pozostałymi działami PPG w zakresie rozwiązywania
bieżących problemów produkcyjnych


Ważne do: 2020.07.02, wyświetleń: 173

nr ogłoszenia: 2453